Alle kurs

Robust lederskap

I kurset vil du høre Paul Ch. Donders undervise over temaet “Resilient leadership”. På norsk har vi kalt dette robust lederskap. Paul Ch. Donders er grunnlegger og leder av Xpand internasjonalt og har sammen med teamet i xpand utviklet konseptet “resilient life”. Utgangspunktet for kurset er  et tyvetalls forskningsrapporter og doktorgrader på temaet. Ut fra det som er kommet frem i disse rapportene har vi trukket frem syv fellestrekk som er viktig for å kunne utvikle et robust lederskap.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

Persolog autoriseringskurs

Velkommen til en spennende oppdagelsesreise gjennom bruken av Persolog Personprofil. Du vil få hjelp til å forstå deg selv i samhandling med omgivelsene. Forstå din motivasjon og dine adferdsstyrker og hvordan du kan øke din evne til å kommunisere med ulike mennesker. Du vil få hjelp og verktøy til å bygge effektive ledergrupper der medlemmene utfyller hverandre og forstår hvordan konflikter og spenninger oppstår. Persolog personprofil gir deg hjelp til å øke din sosiale kompetanse. 

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

Selvledelse

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag står vi overfor valg, store og små. Kurset i selvledelse handler om å hjelpe deg som leder til å ta god valg og prioriteringer ut fra den du er. Hjelper deg til å forstå din historie, ha et godt grep om ditt potensial og hva som motiverer deg, samt hvordan du kan integrere yrkesliv, privatliv og med dine interesser på en best mulige måte. 

allerede i gang
norsk
Gratis
Les mer

Neste Steg Sertifisering

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter. Hver dag står vi overfor valg, store og små. Neste Steg er et kurs for å hjelpe ungdom og voksne i å ta gode valg og prioriteringer som ofte er mellom drøm og virkelighet. Dette kurset er for deg som ønsker å bli trent i å være kursholder og veileder i Neste Steg prosessen.  

allerede i gang
norsk
Gratis
Les mer

Effektive Ledergrupper DEL 2 (høsten 2017)

Fokus på effektive ledergrupper skal hjelpe oss til å være mer løsningsdyktige og myndiggjorte for å møte de endringene og utfordringene som ligger foran alle NAV ansatte og spesielt deg som leder. 

Det blir avholdt to  PULS samlinger med alle ledere i NAV Aust Agder høsten 2017. I tillegg vil du her få månedlige oppgaver å gjøre i forbindelsen med lederutviklings prosessen som vi har igangsatt i NAV Aust Agder.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer