Kurs i Lederutvikling

Effektive Ledergrupper DEL 2 (aug 2017 til feb 2018)

Fokus på effektive ledergrupper skal hjelpe oss til å være mer løsningsdyktige og myndiggjorte for å møte de endringene og utfordringene som ligger foran alle NAV ansatte og spesielt deg som leder. 

Det blir avholdt to  PULS samlinger med alle ledere i NAV Aust Agder høsten 2017. I tillegg vil du her få månedlige oppgaver å gjøre i forbindelsen med lederutviklings prosessen som vi har igangsatt i NAV Aust Agder.

Instruktør:  Øivind Augland
Les mer

RESILIENS – Robust lederskap

I kurset vil du høre Paul Ch. Donders undervise over temaet “Resilient leadership”. På norsk har vi kalt dette robust lederskap. Paul Ch. Donders er grunnlegger og leder av Xpand internasjonalt og har sammen med teamet i xpand utviklet konseptet “resilient life”. Utgangspunktet for kurset er  et tyvetalls forskningsrapporter og doktorgrader på temaet. Ut fra det som er kommet frem i disse rapportene har vi trukket frem syv fellestrekk som er viktig for å kunne utvikle et robust lederskap.

Instruktør:  Øivind Augland
allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer