Kurs i NAV

Effektive Ledergrupper DEL 2 (høsten 2017)

Fokus på effektive ledergrupper skal hjelpe oss til å være mer løsningsdyktige og myndiggjorte for å møte de endringene og utfordringene som ligger foran alle NAV ansatte og spesielt deg som leder. 

Det blir avholdt to  PULS samlinger med alle ledere i NAV Aust Agder høsten 2017. I tillegg vil du her få månedlige oppgaver å gjøre i forbindelsen med lederutviklings prosessen som vi har igangsatt i NAV Aust Agder.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer