Courses in Personlig utvikling

Persolog autoriseringskurs

Velkommen til en spennende oppdagelsesreise gjennom bruken av Persolog Personprofil. Du vil få hjelp til å forstå deg selv i samhandling med omgivelsene. Forstå din motivasjon og dine adferdsstyrker og hvordan du kan øke din evne til å kommunisere med ulike mennesker. Du vil få hjelp og verktøy til å bygge effektive ledergrupper der medlemmene utfyller hverandre og forstår hvordan konflikter og spenninger oppstår. Persolog personprofil gir deg hjelp til å øke din sosiale kompetanse. 

Instructor:  Øivind Augland
already started
Norsk
FREE
Details

Neste steg – Karriereveiledning

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag står vi overfor valg, store og små. Kurset i selvledelse handler om å hjelpe deg som leder til å ta god valg og prioriteringer ut fra den du er. Hjelper deg til å forstå din historie, ha et godt grep om ditt potensial og hva som motiverer deg, samt hvordan du kan integrere yrkesliv, privatliv og med dine interesser på en best mulige måte. 

Instructor:  Øivind Augland
already started
norsk
FREE
Details

Mitt potensial

I dette kurset får du en hjelp til å tydeliggjøre tre områder i forhold til egen ledelse. Dine Naturlige ferdigheter, Personlige styrker og Motiverende omstendigheter. Ut fra en tydelig forståelse av hvem du er, lager du din egen personlig utviklingsplan for de neste 6 til 12 månedene.

Instructor:  Øivind Augland
already started
norsk
FREE
Details

Introduksjon til persolog modellen.

Velkommen til persolog introduksjons kurs. Du vil få tilgang til seks små filmer som forklarer ulike sider ved persolog grunnmodell. Dette gir en god bakgrunn for deg når du på ulike måter skal jobbe med de ulike produktene til persolog. Du kan du finner mer om dette på persolog sin hjemmeside

Persolog gir deg hjelp til å øke din sosiale kompetanse. Det er språk for menneskelig adferd som hjelper enkeltmennesker til bedre og leve i og tilpasse seg ulike omgivelser ut fra en grunnleggende forståelse av hvem de selv er. 

Instructor:  Øivind Augland
already started
Norsk
FREE
Details