Mitt potensial

Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode
Språk: norsk
Pris:  Gratis

Om dette kurset

Mitt potensial

I dette kurset får du en hjelp til å tydeliggjøre tre områder i forhold til egen ledelse. Kurset er en forberedelse til leder samlingen 24 mai i Stavanger. Du skal se 5 filmer på ca 6-8 minutter pr. film og gjøre noen refleksjoner, samt ta en persolog personprofil. Gjennom undervisningen og samlingen den 24 vil du få en tydelig forståelse av ditt potensial i forhold til dine Naturlige ferdigheter, Personlige styrker og Motiverende omstendigheter, samt lage en egen personlig utviklingsplan for de neste 6 til 12 månedene i forhold til hvordan du kan hjelpe andre gjennom sammen prosessen, samt utvikle egne leder ferdigheter. 

Lærere

Øivind Augland
Øivind Augland