Neste Steg Sertifisering

Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode
Språk: norsk
Pris:  Gratis

Om kurset

Neste Steg Sertifisering

Kurset er laget for deg som skal være trener for en Neste Steg prosess. Neste steg prosessen kan legges opp både for ungdom, voksne, ledere osv. Den kan tilpasses ulike målgrupper, men prosessen er den sammen og har 5 trinn. 

1. Hvor kommer jeg fra?

2. Hvem er er jeg? 

3. Hvor går jeg? 

4. Hvordan trene meg selv?

5. Hvem kan hjelpe meg?

Du vil som trener få en introduksjon i de ulike elementene som brukes i Neste Steg prosessen, samt tilgang til Neste Steg arbeidshefte. Hefte er lagret i word format. Det gjør det lettere for deg å tilpasse det din målgruppe og samtidig evt. trekke inn dine egne erfaringer.

Første oppgave er å se gjennom introduksjonsvideoen til Neste Steg prosessen og gjøre en personlig reiser, der du arbeide med Neste Steg prosessen med fokus på ditt eget liv. 

Lærere

Øivind Augland
Øivind Augland