Robust lederskap

Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode
Språk: Norsk
Pris:  Gratis

Om kurset

Robust lederskap

Hva skal til for å utvikle et robust liv og lederskap som gjør at du blir stående i press, stress og utfordrende situasjoner. Hva gjør et ledere blir utbrent og hvordan kan du forhindre at det skjer i ditt liv. Dette får du svar på gjennom kurset robust lederskap. I kurset vil du høre Paul Ch. Donders undervise. Paul Ch. Donders er grunnlegger og leder av Xpand internasjonalt og har sammen med teamet i xpand utviklet konseptet “resilient leadership”. På norsk har vi kalt det: Robust lederskap.

Lærere

Øivind Augland
Øivind Augland