Selvledelse

Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode
Språk: norsk
Pris:  Gratis

Om kurset

Selvledelse

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag står vi overfor valg, store og små. Kurset i selvledelse handler om å hjelpe deg som leder til å ta god valg og prioriteringer ut fra den du er. Hjelper deg til å forstå din historie, ha et godt grep om ditt potensial og hva som motiverer deg, samt hvordan du kan integrere både yrke, privatliv og dine interesser på en best mulig måte. Vi går gjennom temaene: 1. Hvor kommer jeg fra? 2. Hvem er er jeg? 3. Hvor går jeg? 4. Hvordan trene meg selv? 5. Hvem kan hjelpe meg?

Selvledelse er første tema. Kurset du nå logger inn på gir alt du skal arbeide med før vi møtes på kursdagen 31 oktober. Når du kommer inn i kurset vil du bli forklart mer om hva hvordan online kurset er lagt opp.

Lærere

Øivind Augland
Øivind Augland