Vi hjelper enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med å ta gode valg og prioriteringer

Kristian Råmunddal

Kursoversikt

Mitt potensial gründer

For å lykkes som gründer, må du også jobbe målrettet med din egen personlige utvikling. I dette kurset får du hjelp til bevisstgjøring og tydeliggjøring av tre områder som betyr mye i ditt arbeid med å utvikle en ny bedrift; Dine naturlige ferdigheter, personlige styrker og motiverende omstendigheter. Ut fra en tydelig forståelse av hvem du er, lager du din egen personlig utviklingsplan som har fokus på dine arbeidsomgivelser for de neste 6 til 12 månedene.

allerede i gang
norsk

Les mer

DISK Persolog® Personprofil

I dette kurset får du en innføring i DISK Persolog atferdsmodell. Dette er en gjennomarbeidet modell som er støttet av solid forskning og basere seg på følgende fire personfaktor dimensjoner: D- I- S- K. Disse bokstavene representerer ulike motivasjonfaktorer og atferdstendenser som også kan forklares som: Dominans – Innflytelse – Stabilitet – Kvalitet.  Analyse av atferdstendenser kan hjelpe å øke den sosiale kompetansen og ikke minst gir et språk for mellommenneskelig adferd.

allerede i gang
Norsk

Les mer