Vi hjelper enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med å ta gode valg og prioriteringer

Kurs i Personlig utvikling

I dette kurset får du en innføring i DISK Persolog atferdsmodell. Dette er en gjennomarbeidet mode...

I dette kurset får du hjelp til bevisstgjøring og tydeliggjøring av tre områder som betyr mye i ...

For å lykkes som gründer, må du også jobbe målrettet med din egen personlige utvikling. I dette...

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag s...