Skip to content

Organisasjonsscan

I dette kurset får du tilgang til å ta en organisasjonsscan. Denne vil hjelpe deg til å bygge din organisasjon, og vil kartlegge din organisasjon innenfor syv ulike områder. Du får også tilgang til en video som gir deg en god introduksjon til temaet.

Lire la suite

Ferdighetsprofil

I dette kurset får du tilgang til å ta en ferdighetsprofil som vil gi deg en oversikt over dine topp styrker og talenter. Du får også tilgang til en video som gir deg en god introduksjon til temaet.

Lire la suite

Resiliens-scan

I dette kurset får du tilgang til å ta en resiliens-scan. Denne vil hjelpe deg til å bygge opp mer robusthet i ditt eget liv, og vil kartlegge hvordan du ligger an innenfor syv ulike områder. Du får også tilgang til en video som gir deg en god introduksjon til temaet.

Lire la suite

LEDE GJENNOM KRISE, BYGG RESILIENS

Velkommen til dette kurset «LEDE GJENNOM KRISE, BYGG RESILIENS». Hvordan reagerer du når krisene kommer? Og hvordan reagerer lederne og organisasjonen din i situasjoner fylt med ytre og indre press og stress? For en organisasjons evne til å overleve i et stadig skiftende miljø og til å kunne prestere når utfordringene hoper seg opp, er…

Lire la suite

Organisational Development

Welcome to course «Organisational Development». In this course, Paul Ch. Donders will give you an overview of organisational mastery and help you realize your mission for today and tomorrow. The process includes three steps: (1) As a team, discover reality, (2) design strategy, and (3) build it so it will last. In the last part…

Lire la suite

Leading in crises, building resilience.

How do you react in a time of crisis? And how do your leaders and organization react in situations filled with pressure and stress? For an organization’s ability to survive in an ever changing environment and to be able to perform when challenges are piling up, it’s of vital importance that the leaders and team…

Lire la suite

Persolog – Introduksjonskurs

Velkommen til Persolog introduksjonskurs. Du vil få tilgang til seks små filmer som forklarer ulike sider ved Persologs grunnmodell. Dette gir en god bakgrunn for deg når du på ulike måter skal jobbe med de ulike produktene til Persolog. Du kan lese mer om dette på Persolog sin hjemmeside.  Persolog gir deg hjelp til å øke…

Lire la suite

Mitt potensial

Velkommen til kurset «Mitt potensial». Gjennom dette kurset vil du oppdage og få tydeliggjort dine ferdigheter, personlige styrker og hva som motiverer deg. Du vil reflektere over det du oppdager i forhold til din arbeidssituasjon. Kurset består av to deler: 1. Online del: Du skal se fem filmer på ca 6-8 minutter pr. film og gjøre…

Lire la suite

Persolog – Autorisering

Velkommen til Persolog online autoriseringskurs 2021. Tid: Torsdag 21. januar kl. 0830 – 12.00 og torsdag 18. februar kl. 12.00 – 15.30. Ønsker du å være med å utvikle mennesker i din organisasjon/bedrift? Dette er en enkel måte å få tilgang til å bruke basisprofilene fra Persolog Norge. Du kan se mer om våre produkter…

Lire la suite

Neste steg – karriereveiledning

Neste steg

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter, og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag står vi overfor valg – store og små. «Neste steg» handler om å hjelpe deg til å ta god valg og prioriteringer ut fra den du er. Kurset vil hjelpe deg å forstå din historie, gi bedre innsikt i ditt…

Lire la suite

Self Mastery

Welcome to the course «Self Mastery». We are all responsible to give our life direction in an environment where possibilities and changes are increasing. This is challenging. How do I guide my own life? How do I live a life where I integrate work and private life in a balanced way, and have time for…

Lire la suite

Team Mastery

Welcome to the course «Team Mastery». In this course you will gain knowledge about how you can build strong, high performing teams around you. You will be given many helpful tools, and you will do a team scan with your team. This will help you through a development process within your own team. We are…

Lire la suite