1. Forberede deg på zoom workshop

Noen enkel tips:

  • Kom gjerne inn 5-10 min før og sjekk at alt fungere
  • Tenk gjennom hvor du sitter. Ikke ha ett sterkt baklys, eller for «bråkete omgivelser). Folk ser det som skjer bak deg.
  • Bruk en mac eller PC. og sikre at du har god internett forbindelse. (Ikke bruk telefon)
  • Ha på video. Vi ønsker å se alle, så alle har på video slik at de er synlig.
  • Ønsker du å si noe løpet av workshopen. Så finnes det en kapp hvor du viser en hand, og du blir gitt ordet.
  • Ikke ha egen lyd på når andre snakker.
  • Sørg for at du ser inn inn i kamera 🙂