Mitt potensial

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til kurset «Mitt potensial».

Gjennom dette kurset vil du oppdage og få tydeliggjort dine ferdigheter, personlige styrker og hva som motiverer deg. Du vil reflektere over det du oppdager i forhold til din arbeidssituasjon. Kurset består av to deler:

1. Online del: Du skal se fem filmer på ca 6-8 minutter pr. film og gjøre noen refleksjoner i forhold til det du ser. Du må ta en Persolog-profil. Ha den foran deg når du ser undervisning. En del av kurset er også å finne sine «10 på topp» ferdigheter. Dette skal skal vi arbeide med i klasserommet.

2. Samling: Når vi kommer sammen skal vi samle alle brikkene og du skal evaluere deg selv i forhold til framtidsvalg og yrkesvalg. Hvordan kan du bruke dine styrker og ferdigheter fremover? Hvor kan du forvalte dine talenter på en best mulig måte?  Dette konkretiseres gjennom å lage en personlig utviklingsplan for de neste 6-12 månedene. 

Lykke til!