Skip to content

Persolog – Autorisering

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis
Kurs
Ressurser

Velkommen til Persolog online autoriseringskurs 2021.

Tid: Torsdag 21. januar kl. 0830 – 12.00 og torsdag 18. februar kl. 12.00 – 15.30.

Ønsker du å være med å utvikle mennesker i din organisasjon/bedrift? Dette er en enkel måte å få tilgang til å bruke basisprofilene fra Persolog Norge. Du kan se mer om våre produkter på persolog.no.

I vår tid blir arbeid med mennesker stadig viktigere. Organisasjoner utvikles gjennom mennesker. Din oppgave som leder i en organisasjon, konsulent, coach eller som ansatt i en HR-funksjon, er å gi hjelp for at mennesker skal fungere optimalt sammen innen de krav og muligheter jobben gir. Med Persolog får du verktøy for å forstå egen og andres adferd på områder som:

 • Kommunikasjon
 • Tidsstyring
 • Stressmestring
 • Teamarbeid
 • Konflikthåndtering
 • Motivasjon

Gjennom autoriseringen får du:

 • Introduksjon til Persolog® Personmodell gjennom øvelser og casestudier
 • Basis for atferd og akademisk bakgrunn for teorien bak modellen
 • Fortolkninger og øvelser på flere nivåer
 • Introduksjon og rammeverk for seminarer og trening med modellen
 • Oversikt over ulike muligheter for å tilpasse modellen for bruk i personlig coaching, team- og lederutvikling.
 • Introduksjon til vårt nettbaserte analyseverktøy E-port
 • Struktur for og design av ditt eget seminar med Persolog® Personmodell

Pris inkluderer:

 • Online undervisning
 • To online kurs dager av tilsammen 5 1/2 time.
 • Persolog ABC-bok tilsendt i posten ved påmelding.
 • DISK «Bord-kort»
 • 3 stk online DISK-profiler

Har du spørsmål, kontakt meg gjerne på: oa@persolog.no

Vennlig hilsen

Øivind Augland

Mastertrener, Persolog Norge.