Persolog – Introduksjonskurs

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til Persolog introduksjonskurs. Du vil få tilgang til seks små filmer som forklarer ulike sider ved Persologs grunnmodell. Dette gir en god bakgrunn for deg når du på ulike måter skal jobbe med de ulike produktene til Persolog. Du kan lese mer om dette på Persolog sin hjemmeside

Persolog gir deg hjelp til å øke din sosiale kompetanse. Det er språk for menneskelig adferd som hjelper enkeltmennesker til bedre leve i, og tilpasse seg, ulike omgivelser ut fra en grunnleggende forståelse av hvem de selv er. 

Jeg hørte en leder si: «Mennesker ansettes ut fra faglig kompetanse, men utfordringene kommer på grunn av sosial inkompetanse». Persolog personprofil er et verktøy som hjelper deg til å øke din sosiale kompetansen. Persolog gir hjelp til å forstå deg selv i omgivelsene:

  •  Hva som er dine adferdsstyrker (og fallgruver) og din motivasjon.
  •  Hvordan du best mulig kan kommunisere med dem du har  rundt deg. 
  •  Hvordan du kan bygge gode og produktive relasjoner med forskjellige mennesker
  •  Hvordan du kan forstå og gjenkjenne hvordan konflikter oppstår og utvikles.

Kurset gir deg en grunnleggende kunnskap persolog personprofil.