Skip to content

Persolog online Autorisering

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
kr5500
Kom i gang
eller
Kurs
Ressurser

Velkommen til Persolog autoriserings kurs. Ønsker du å være med å utvikle mennesker i din organisasjon? Dette er en enkel måte å få tilgang til å bruke basis profilene fra Persolog Norge. Du kan se mer om våre produkter på persolog.no.

I vår tid blir arbeid med mennesker stadig viktigere. Organisasjoner utvikles gjennom mennesker. Din oppgave som leder i en organisasjon, konsulent, coach eller som ansatt i en HR-funksjon er å gi hjelp for at mennesker skal fungere optimalt sammen innen de krav og muligheter jobben gir. Med Persolog får du verktøy for å forstå egen og andres adferd på områder som;

 • kommunikasjon,
 • tidsstyring,
 • stressmestring,
 • teamarbeid,
 • konflikthåndtering og
 • motivasjon.

Gjennom autorisering vil du få:

 • Introduksjon til persolog® Personmodell gjennom øvelser og casestudier
 • Basis for atferd og akademisk bakgrunn for teorien bak modellen
 • Fortolkninger og øvelser på flere nivåer
 • Introduksjon og rammeverk for seminarer og trening med modellen
 • Oversikt over ulike muligheter for å tilpasse modellen for bruk i personlig coaching, team- og lederutvikling.
 • Introduksjon til vårt nettbaserte analyseverktøy eport
 • Struktur for og design av ditt eget seminar med persolog® Personmodell

En online Autorisering fungere på følgende måte.

 1. Modul 1: Forberedelse til dag 1: Film og oppgaver (2-3 timer)
 2. Modul 2: 3 time online zoominar torsdag 24. September fra Kl. 09.00 – 12.00
 3. Modul 3: Praksis og forberedelse til dag 2. Filmer, lesing og praksis. (4-5 timer)
 4. Modul 4: 3 time online zoominar torsdag 8 oktober fra kl. 09.00 – 12.00
 5. Modul 5: Online prøver og kursbevis.

Pris inkluderer:

 • Online undervisning
 • To online kurs dager av tilsammen 5 1/2 time.
 • Persolog ABC bok tilsendt i posten ved påmelding.
 • DISK «Bord kort»
 • 3 stk online DISK profiler til bruk før dag 2.

Påmelding skjer ved å trykke påmelding. Du betaler avgift for Persolog Autorisering. Når avgiften er betalt må du registrere du deg som bruker på plattformen. Når der er gjort er du klar til å begynne forberedelsene. All informasjon med Zoom link til torsdag 24 september ligger innen i plattformen. Ser frem til å se deg torsdag 24 september.

Ønsker du å lese mer om kvaliteten i Persolog modellen kan du laste vår Norske validitet og reliabilitets rapport under materiell på toppen.

Har du spørsmål, kontakt meg gjerne på: oa@persolog.no

Vennlig hilsen

Øivind Augland

Master trenere persolog Norge.

persolog logo