Resiliens-scan

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
kr 250,00
Kom i gang
eller

I dette kurset får du tilgang til å ta en resiliens-scan. Denne vil hjelpe deg til å bygge opp mer robusthet i ditt eget liv, og vil kartlegge hvordan du ligger an innenfor syv ulike områder.

Du får også tilgang til en video som gir deg en god introduksjon til temaet.