1. Introduksjon til kurset

Velkommen til dette kurset som har tema Resiliens – robust liv.

«Motstandsdyktighet» er kanskje det mest beskrivende ordet for «resiliens» på norsk. Det handler om evnen til å håndtere stress, press, endringer, uventede tilbakeslag og traumer på en sunn måte.

Hvordan utvikle en slitesterk og robust livsstil i en hverdag preget av endringer og usikkerhet? Hva er signalene når jeg begynner å nærme meg grensen for hva som er bra for meg?

Innholdet i kurset vil hjelpe deg til å utvikle et mer robust liv og gi deg større evne til å stående trygt, selv når stress, press og endringer skjer rundt deg. Vi skal gå gjennom:

  • Hva menes med resiliens?
  • Hvordan forebygge utbrenthet?
  • Syv områder for utvikling av resiliens i eget liv.
  • Hvordan trene deg selv?

I kurset vil du få mulighet til å ta en egen resiliens-scan som gir deg et godt overblikk hvor du selv befinner deg. I videoene er det Øivind Augland, partner og grunnlegger av Xpand Norge, som underviser.

Se introduksjonsvideoen nedenfor før du går videre i kurset (du kan ikke gå videre i kurset før du har sett hele videoen).