2. Veien til et robust liv

Vi lever i en verden som er i konstant endring; Hvor teknologi, sannhet, og hvordan vi lever hverdagen kan endre seg dramatisk i løpet av kort tid.

Gå videre til neste leksjon hvor Øivind vil undervise om faresignaler på veien mot utbrenthet for å bevisstgjøre deg slik at du bedre kan takle en «VUCA-verden».

Etter at du har sett videoen, gå videre til oppgaven hvor du skal reflektere over det du har lært så langt.