Leksjon 4: Praktisk mulighet (Bibellesende smågrupper)

Bibel lesende smågrupper

I møte med Corona situasjonen her menigheten ikke hatt lov til å samles i mer en grupper på 5 (og med god avstand). I Hånes Frikirke har vi tenkt på den mulighet som ligger i situasjonen. Vi har initiert det vi kaller bibellesende smågrupper der vi utfordrer våre grupper til å dele seg ned i grupper på 3-5 og lese bibelen sammen. Dette er et «eksperiment» som vi ikke hver helt hvordan går, men vi har en drøm om at dette kan bli den beste måte å lede nye mennesker som kommer til tro inn i etterfølgelse av Jesus Kristus. 

Bibellesende-smågrupper-print-utgave