Skip to content

Våre kursområder

Introduksjon til persolog modellen

Velkommen til persolog introduksjons kurs. Du vil få tilgang til seks små filmer som forklarer ulike sider ved persolog grunnmodell. Dette gir en god bakgrunn for deg når du på ulike måter skal jobbe med de ulike produktene til persolog. Du kan du finner mer om dette på persolog sin hjemmeside.  Persolog gir deg hjelp til…

Les mer

Knif lederprogram

Målet med dette programmet er å styrke deg som leder i henhold til Knif Regnskap sine verdier og forretningsplan. Fokuset er at du skal lede deg selv, dine medarbeider og ditt team på en best mulig måte. Knif sitt mål er å vokse og utvikle seg videre, og visjonen er å være best innen for…

Les mer

Mitt potensial

Velkommen til kurset Mitt Potensial. Gjennom Mitt Potensial håper vi du skal oppdage og tydeliggjøre mer av dine ferdigheter, personlige styrker og motivasjon og reflektere det du oppdager i forhold til din arbeidssituasjon. Kurset består av 2 deler. 1. Online del: Du skal se fem filmer på ca 6-8 minutter pr. film og gjøre noen refleksjoner…

Les mer
Neste steg

Neste steg – karriereveiledning

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter, og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag står vi overfor valg – store og små. «Neste steg» handler om å hjelpe deg til å ta god valg og prioriteringer ut fra den du er. Kurset vil hjelpe deg å forstå din historie, gi bedre innsikt i ditt…

Les mer

Organisational Development (YWAM Norway)

Welcome to the third and last module of YWAM Norway’s Leadership Course. In this course, Paul Ch. Donders will give you an overview of organisational mastery and help you realize your mission for today and tomorrow. The process includes three steps: (1) As a team, discover reality, (2) design strategy, and (3) build it so…

Les mer

Persolog online Autorisering

Velkommen til Persolog autoriserings kurs. Ønsker du å være med å utvikle mennesker i din organisasjon? Dette er en enkel måte å få tilgang til å bruke basis profilene fra Persolog Norge. Du kan se mer om våre produkter på persolog.no. kommunikasjon, tidsstyring, stressmestring, teamarbeid, konflikthåndtering og motivasjon. Gjennom autorisering vil du få: Introduksjon til…

Les mer

Resilient Life (Train The Trainer)

How can you develop a resilient life? How do you build capacity to regain strength when you are in a challenging environment and situations filled with pressure and stress? What makes leaders experience burnout? How do you prevent it? These are some of the questions you will get an answer to in the course «Resilient…

Les mer