Oppsummering av samlingen

Vedlagt ligger oppsummering av samlingen. Ønsker du å vite mer om M4Ready gå inn på M4Ready.no og gjøre deg kjent med programmet. Det skal være i Bergen, Hamar, Kristiansand og Oslo og kanskje 1-2 andres steder. Det vil også være mulighet til å ta det som onlinkurs om du ikke bor i nærheten av de store byene.

Sender wordfil av bibellesende smågrupper på mail til dere alle.

Takker for tiden du brukte på vår online workshop i Frikirken.

Vennlig hilsen Øivind Augland

Oppsummering-Frikriken-workshop-30-april