2. Link og program til online workshop

Linken til vår online workshop er:


https://zoom.us/j/93695637321?pwd=YkZYNHFKT2dHRklNTjNaZDFsbm96UT09
Password: Frikriken

Programmet er:

Sesjon 1: Kl. 1000 -1200

Introduksjon: 

0950 – 1000: Få alle inn (være tilstede 15 minfør. 

1000 – 1005: Velkommen og bønn. Trine Syvertssen

1005 – 1010: Gjennomgang av Sendt Strategi: Tilsynsmann og leder av Sendt gruppe 

Tema: Multiplisere evangeliet: 

1010 – 1015:  Intro til første oppgave og grupper. 

Brain storm: Multiplisere evangeliet: Hvilke muligheter til gir denne tiden oss til å forkynne evangeliet til nye mennesker? Hva har der gjort eller hørt andre gjøre? Kom opp med 5-10 erfaringer eller ideer fra hver gruppe som er aktuelle for den tid vi er i nå.

1015 – 1030: Går i grupper med en som fasiliteter og skriver inn ideen på Google PP. 

1030 – 1040: Hver gruppe fasilitator har 2 min til å gå gjennom det de har skrevet. 

1040 – 1045:       Q and A Gruppe refleksjon. 

1045 – 1050: Kort 5 minutter pause. Det blir bare 5 min pause. 

Tema: Multiplisere disipler: 

1050 – 1055: Introduksjon av nytt tema ved Øivind Augland

1055 – 1110: To deltakere får 6 min til å introdusere en historie om en person som er kommet til tro og som er blitt disippelgjort og hva som gjorde at personen vokste i etterfølgelse av Jesus. 

1110 – 1130: Oppgave i grupper: Hva er de tre viktigst praksiser (ting vi prioriterer og gjør) i menighet som gjør at vi multiplisere etterfølgere av Jesus? Lage prioritert 3 på topp liste i slutten av samtalen med deres anbefaling til hva menigheter må prioritere for å se multipliserende disippelgjøring. (Gruppe fasilitator skriver inn på PP) 

1130 – 1145: Deling i plenum. Hver gruppe fasilitator har ansvar for å skriv inn og dele i Plenum

1145 – 1155: En mulighet: Bibellesende smågrupper. Øivind Deler. 

1155 – 1200: Felles refleksjon og kommentarer. 

1200 – 1230: PAUSE

Tema: Multiplisere ledere

1230 – 1235: Intro multiplisere av leder. Øivind

1235 – 1245: De 4-5 viktigste faktorer for å få frem nye ledere. Mine erfaringer. 

1245 – 1250: Skriv inn i chat hva dere mener er de tre viktigste praksiser, prioriteringer vi må gjøre i menighetene for å få frem nye ledere.  

1250 – 1255:  Plenum samtale og oppsummering av Jarle hva han hørere. 

Tema: Multiplisere grupper; nye fellesskap og menigheter.

1255 – 1300:  Kort Intro Øivind Level 5

1300 – 1320: Hva er det viktigste vi kan gjøre som lokale menigheter for å bli reproduserende menigheter som planter nye menigheter. 2 personer deler forberedt 10 min hver.

1320 – 1340: Grupper som kommer opp: Hva hørte du? Hva betyr det for oss? Bønn i grupper (minst 7-10 min av tiden). 

1340 – 1350: Tilbakemelding i plenum 

1350 – 1400:  Sendt strategi – og reproduserende menigheter oppsummering av Lars Øystein

Oppsummering og avslutning.