LEDE GJENNOM KRISE, BYGG RESILIENS

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til dette kurset

«LEDE GJENNOM KRISE, BYGG RESILIENS».

Hvordan reagerer du når krisene kommer? Og hvordan reagerer lederne og organisasjonen din i situasjoner fylt med ytre og indre press og stress? For en organisasjons evne til å overleve i et stadig skiftende miljø og til å kunne prestere når utfordringene hoper seg opp, er det av avgjørende betydning at lederne og teammedlemmene har bygget en indre styrke – «resiliens» (eller «motstandsdyktighet»). Hvordan kan du utvikle et «resilient liv»? Hvordan bygger du kapasitet og evner å trekker fram styrke når du møter utfordrende situasjoner? Dette er noen av spørsmålene og emnene vi skal ta for oss i kurset «LEDE GJENNOM KRISE, BYGG RESILIENS».

Etter å ha tatt kurset, bør du kjenne til styrkene dine, men også dine svakere sider som du vil kunne bearbeide og styrke. Dette vil være gunstig for deg som individ, men enda mer for organisasjonen du tjener. Jo mer forberedt på krise du er, desto sterkere vil du og din organisasjon være.

I kurset vil du få svar på:

  • Hva menes med resiliens
  • Hvordan forebygge utbrenthet
  • Syv områder for utvikling av resiliens i eget liv
  • Hvordan trene seg selv

I kurset vil du få mulighet til å ta en egen resiliens-scan som gir deg ett godt overblikk hvor du selv befinner deg.

Lykke til!