3. Medarbeider ledelse

Du skal nå forberede deg til 5 x 2 1/2 times samling med fokus på medarbeiderledelse. Tidspunktene for samlingene er: Mandag 25. mai kl. 09.00 – 11.30 Torsdag 28. mai kl. 09.00 – 11.30 Fredag 29. mai kl. 09.00 – 11.30 Onsdag 03. juni kl. 09.00-11.30 Fredag 05. Juni kl. 09.00 – 11.30 Du har…

Les mer

5. Handlingsplan og neste steg.

I den sisten delen skal vi se hvordan du kan gå fra forståelse til handling. Det viktig spørsmål er da: Hvem kan hjelpe deg? Hvem er ditt støtteteam? Lykke til med å gå fra tanke til handling.

Les mer

1. Introduksjon til kurset

Velkommen til dette kurset som har tema Resiliens – robust liv. «Motstandsdyktighet» er kanskje det mest beskrivende ordet for «resiliens» på norsk. Det handler om evnen til å håndtere stress, press, endringer, uventede tilbakeslag og traumer på en sunn måte. Hvordan utvikle en slitesterk og robust livsstil i en hverdag preget av endringer og usikkerhet?…

Les mer