5. Handlingsplan og neste steg.

I den sisten delen skal vi se hvordan du kan gå fra forståelse til handling. Det viktig spørsmål er da: Hvem kan hjelpe deg? Hvem er ditt støtteteam?

Lykke til med å gå fra tanke til handling.